தமிழ் அமைப்புகள்

கத்தாரில் ஒருங்கிணைந்த தமிழர் பேரவை ICBF-யின் கீழ் இணைந்து செயற்படுவதற்கு இந்திய தூதரகத்தால் அங்கீகாரம் பெற்றது.!

Editor
கத்தாரில் கடந்த புதன்கிழமை (10-02-2021) அன்று மாலை 6 மணியளவில் இந்திய தூதரகத்தின் கீழ் செயல்படும் ICBF AO Team ஆலோசனைக்...